Degerby Marthaförening

VÅREN 2019

15.02.2019 kl. 17:22
Här är plock ur vårt kommande program under våren 2019. Du är hjärtligt välkommen med och ta gärna en vän med.

I år firar vi Marthaförbundet  och Marttaliitto 120 år. Vi har redan träffats alla Marthaföreningar och kretsar i Ingå i världens största Marthakväll. Mycket program som Marthaförbundet står för i jubileets tecken på kommande t.ex. knytkalasdag (sensommar/hösten, datum ännu öppet), Martha-veckan som börjar 8.9. (t.ex. 14.9 Martha-torg i Helsingfors, Senatstorget), 11.10. internationella äggdagen, 6.12. vi äter tillsammans, Marthor uppmuntras till att besöka ett äldreboende.

VÅRA EGNA MÖTESDAGAR ÄR FÖLJANDE:

Måndag 25.3.2019

Arbetsmöte, prat- och stickkväll i välgörenhetens tecken. Vi stickar och syr ihop våra "välgörenhetslappar". Garn 7 Bröder, lappens storlek 15x15 cm, rätstickning, ca 24 lappar/barntäcke.

Måndag 13.5.2019

Föreningsmöte, program under arbete

Tisdag 25.6.2019 (OBS fel datum infobladet)

Arbetsmöte inför Ingå-dagen.

Sommarutfärd är planerad till Kisus kiosk, mera information senare.

Möten hålls i Martha-vrån på Furuborg, Degerby kl 18.00 om inte annat informeras

ÖVRIG VERKSAMHET

Vi bjuder på påskkaffe i Lönneberga palmsöndagen 14.4.2019.

Vi deltar i Ingå-dagen lördagen 29.6.2019 samt Degerby-dagen lördagen 3.8.2019.

Västra Nylands Marthadistriktet håller sitt vårmöte i Ingå lördagen 23.3.2019 kl 13.00 på Hembygdsgården. Som värdinna fungerar Täkter Marthaförening. Anmälningarna till ordförande Agneta senast 15.3.2019.

Johanna Nordblad
Kontaktuppgifter

Kontakt

Agneta Karlsson
Ordförande
040 750 8271
Birgitta Johansson
Viceordförande
050 340 0024
Johanna Nordblad
Sekreterare samt handarbets- och vävkommittén
johanna.nordbladsurfnet.fi