Degerby Marthaförening

Infoblad 1.2021

10.06.2021 kl. 23:51
Information om planerad verksamhet under sommaren och hösten 2021, med beaktande av ev. restriktioner föranledda av Corona-pandemin.

Kommande aktiviteter 2021

Vi firar Marthas namnsdag 26 juli med en sommarträff kl. 14 på Gutsåker i Degerby och efteråt kaffe på Lill-Breds Bärgård och Café i Ingå där föreningen bjuder på både salt och sött till namnsdagskaffet!  Vi samåker i privata bilar. 

Anmälningar senast 18.7 till Inger Sjölund, tfn 050 329 2120. Meddela om du behöver eller kan erbjuda skjuts!

Degerbydagen planeras hållas lördag 7.8.2021! Föreningen strävar till att delta enligt traditionellt mönster! Är DU villig att medverka så kontakta Inger Sjölund!

Teaterbesök söndag 19.9 kl. 16 till Fallåker Teater i Esbo. Vi har 25 biljetter bokade. Skrattgaranti ges på den underhållande pjäsen Stulen kärlek! Pjäsen räcker ca 2 h, inkl. paus. Biljettpriset är 25 e, i vilket kaffe och bulle ingår! En liten summa uppbärs också för busstransporten! Anmälan till Inger Sjölund.

Teatergruppen Qvinnoröster från Esbo gästspelar troligen i oktober på Hembygdsgården i Ingå med den irländska kvinnopjäsen The Mai, av Marina Carr. En tuff skildring om fyra generationer kvinnor fostrade på den karga irländska västkusten. Mera info när gästspelet är bekräftat!

Höstens möten i oktober och november planeras hållas i Marthavrån på Furuborg med innehåll som presenteras längre fram.

Föreningen bjuder sina medlemmar på JULFEST på Wilhelmsdal i Ingå kyrkoby onsdag 8.12 kl. 18. Anmälan till Inger Sjölund.  

Varmt välkomna med i föreningens verksamhet!

Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com