Degerby Marthaförening

Årsmöte 2022

04.02.2022 kl. 23:30
Degerby Marthaförening samlas till årsmöte torsdag 24.2.2022!

Degerby Marthaförening rf kallas till stadgeenligt årsmöte torsdag 24 februari 2022 kl. 18.00 på Furuborg/Marthavrån.
Beslut om ändring i stadgarna enligt Marthaförbundets direktiv.
Välkomna!
                                           
Styrelsen

Iwe Ekström, sekr.
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com