Degerby Marthaförening

Återval hos marthorna, aktiv vår väntar

01.03.2022 kl. 18:15
Degerby Marthaförening höll årsmöte 24.2.2022 på Furuborg. Mötet återvalde Inger Sjölund till ordförande och likaså fick styrelsen förnyat förtroende. Intressanta aktiviteter väntar under våren!

Degerby Marthaförenings årsmöte samlade 10 medlemmar till möte i Marthavrån. Dagen kommer för alltid att sitta i vårt minne på grund av det ofattbara angrepp på Ukraina som hade inlett dagen. Ingen av de närvarade marthorna hade trott att de skulle bli tvungna att uppleva ett nytt krig i Europa.

Årsmötets viktigaste ärende var de stadgeförändringar som aktualiserats inom Marthaförbundet och som påverkar de flesta nivåer inom rörelsen.

Föreningsmötet godkände föreningens årsberättelse och bokslut för år 2021 samt ramarna för verksamheten 2022. Speciellt glädjande upplevde de närvarande att föreningen igen kan återuppta traditionen med att bjuda invånarna på serviceboendet Lönneberga och i år också Katthult på kaffe och kaka på Palmsöndagen den 10 april.

Men först besöker författaren och producenten Kerstin Karlberg föreningen torsdag 10.3 kl. 18 för att berätta om sin bok Gården och andra intressanta projekt som hon just nu är engagerad i.

Teaterbesök till Fallåker Teater, tillsammans med Ingå Seniorer görs 27.3. I slutet av april, 21.4 besöker marthorna Karin Lindroos och hennes familj i f.d. Folkets hus i Solberg.
I maj blir det en örtdag med hobbyexperten Carola Östman. I sommar kommer medlemmarna igen att fira Marthas namnsdag 26.7 och i år blir det i form av en båtutfärd till vackra Arvskär i Ingå skärgård.

Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com