Degerby Marthaförening

Marthamöte torsdag 8.9.2022

05.09.2022 kl. 18:33
Välkomna till höstens första marthamöte i Marthavrån, i Furuborgs andra våning kl. 18.

Hösten har kommit med snabba steg och det är dags för vår första månadsträff efter Degerbydagen!

Vi samlas i Marthavrån i Furuborgs andra våning, innevarande veckas torsdag 8.9.2022 kl. 18.

Vi har en hel del ärenden på mötesagendan – men vi får också lyssna till Dita Karlsson som berättar för oss om gamla tider – med marthavrån som utgångspunkt.

Kaffe- och teservering!

Varmt välkomna!

Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com