Degerby Marthaförening

Marthamöte 13.10.2022 kl. 18

10.10.2022 kl. 22:19
Välkomna på oktobermöte i Marthavrån på Furuborg! Den här kvällen gästas vi av Terese Norrvik som pratar med oss om att våga förändringar i livet.

Att våga förändra och att själv förändras - är en utmaning för oss människor. Kom och träffa Terese Norrvik som gjort många förändringar i sitt liv. Vad gör att man vågar?

Varmt välkomna!

 

Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com