Degerby Marthaförening

Höstens aktiviteter 2022

23.10.2022 kl. 23:19
I föreningens senaste cirkulär 2/2022 ingår en hel del aktiviteter i vår egen krets men också en del tillsammans med vårt eget Martha-distrikt. Kom med!

Västra Nylands Marthadistrikt (VNMD) arrangerar 31.10 kl. 17 på VNF-folkhögskolan i Karis en kurs i hur man gör föreningens hemsida med Marika Danielsson från förbundet som kursledare. Från vår förening deltar Lisbet Nordblad.

Torsdag 10.11 kl. 18 håller vi vårt månadsmöte i Marthavrån på Furuborg. Vi har inbjudit Terese Norrvik och diskuterar med henne om att våga förändringar i livet! Kaffeturen sköts av Gitta Flemmich och Gun-Kaj Kata.

Lördag 12.11 arrangerar Lojo kalkverks marthor en höstsamling för oss marthor inom Västra Nylands Marthadistrikt. Till samlingen går busstransport från västra Nyland och från Sjundeå-Degerby-Ingå om vi blir tillräckligt många! Bussen kostar 5 euro/person. Dagen inleds kl. 13 med kaffe med dopp (7 e/person), vi får en presentation av Kässä gård och kl. 14 berättar historikern Henrik Ekberg om sin nyaste bok ”Mannerheim i Västra Nyland”. På platsen arrangeras också försäljning av både ljus och tomtar. Sedan blir det en timmes rundtur med buss med besök bl.a. i Marthastugan och Virkby kyrka. Den här höstsamlingen arrangeras i stället för höstmötet, eftersom distriktet numera håller bara ett årsmöte, vilket sker på våren. Anmäl dig till Inger Sjölund senast 31.10, tfn 050 329 2120.

Marthaförbundets ordförande Andrea Hasselblatt kommer vid förbundets årsmöte 26.5.2023 i Borgå att tacka för sig och nu söks nya kandidater för denna synliga och krävande post. En nomineringskommitté under ledning av Gunilla Bäckman från Borgå jobbar med ärendet och henne kan man kontakta med ev. tips och idéer; ordf.borgasv@gmail.com,  0400–497477.

Ett stick-veckoslut planeras av VNMD, antingen sista veckoslutet i november eller det första i december. Infon kommer på VNMD:s hemsida!

Sticka sockor åt Ukrainas soldater inför vintern! Det uppropet kom till distriktets styrelsemöte 20.10! Sockorna levereras till Ukraina av en landsmaninna i Hangö. Ni som kan – sätt i gång och sticka. Mera info ges på vårt möte 10.11!

Sven Sids fotoutställning ”Yesterday” i HUONE ett RUM i Ingå pågår till den 29.10. Öppen onsdag–fredag kl. 11–17.30, lördag 10–16.

Julfest och föreningens 95-årsfest firar vi på Wilhelmsdal i Ingå, med julmat och program, torsdag 8.12 kl. 18. Den sponsrade deltagaravgiften är 20 euro. Namnlös julklapp medtas. Anmälningar till Inger Sjölund, tfn 050 329 2120 senast 1.12.


 
Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com