Degerby Marthaförening

Gott nytt Martha-år 2023!

12.01.2023 kl. 20:33
Vi startar året med 72 h - beredskap för hushåll. Vad förväntas av oss medborgare, hur kan och skall vi förbereda oss?

Degerby Marthaförening samlas till årets första möte torsdag 19.1.2023 kl. 18.00 i Marthavrån på Furuborg!
Vårt tema är 72-timmars beredskap för hushåll – någonting som är av yttersta vikt att känna till och förbereda sig på under de förhållanden vi nu lever, med bl.a. möjligheter till störningar i eldistributionen etc.
På mötet går vi tillsammans igenom de rekommendationer som ges av myndigheterna  och likaså myndigheternas förväntningar på oss medborgare.
På mötet diskuterar vi också de preliminära planerna för vårens verksamhet, som ännu skall slås fast på vårt årsmöte, som styrelsen beslutat att skall hållas torsdag 16.2.2023 på Furuborg.

Alla önskas varmt välkomna till mötet!

Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com