Degerby Marthaförening

Välkommen på årsmöte!

03.02.2023 kl. 22:05
Degerby Marthaförening rf håller årsmöte torsdag 16.2.2023 i Marthavrån på Furuborg, Degerby.
Stadgeenliga mötesärenden. Kaffeservering och planering inför våren.
Varmt välkomna!
Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls i Marthavrån på Furuborg torsdag 16.2.2023 kl. 18!
Varmt välkomna gamla och nya medlemmar!
Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com