Degerby Marthaförening

Lisbet Nordblad leder Degerby Mf

18.02.2023 kl. 13:31
Degerby Marthaförenings årsmöte i Marthavrån på Furuborg 16.2.2023 valde enhälligt Lisbet Nordblad till föreningens nya ordförande för år 2023.

Tidigare ordförande Inger Sjölund valdes till viceordförande och den övriga styrelsen fick förnyat förtroende.
Årets största arbetsinsatser kommer att behövas för påskjippot på Furuborg lördag 1.4 och Degerbydagen lördag 5.8. Däremellan blir det månadsmöten, marthautfärd till Tavastehus 30.5 och firande av Marthas namnsdag 26.7.

Medlemscirkulär med vårens och sommarens program postas till medlemmarna ännu inom februari månad.

 

Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com