Degerby Marthaförening

Årsmöte to 15.2.2024 kl. 18

01.02.2024 kl. 21:07
Degerby Marthaförening håller årsmöte torsdag 15.2.2024 kl. 18 i Marthavrån på Furuborg. Stadgeenliga mötesärenden.

Välkomna till föreningens årsmöte 2024, som hålls i Marthavrån på Furuborg torsdag 15 februari 2024 kl. 18.

På agendan står godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut för verksamhetsåret 2023 samt behandling och godkännande av verksamhetsplan och budget för år 2024.
Vi väljer också ordförande och styrelse för år 2024.
Kaffe med dopp!

Varmt välkomna!
Styrelsen

Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com