Degerby Marthaförening

Månadsmöte 25.4.2024 i Smedsvillan

16.04.2024 kl. 16:11
Vilda djur fångade via kameralinsen. Det bjuder Monika Nyman på då Degerby marthorna samlas till månadsträff to 25 april.

Degerby Marthaförening samlas till månadsmöte torsdag 25.4 kl. 18 i Smedsvillan, Farleden 2 A i Ingå. OBS! Platsen!
Vår gäst är Monika Nyman – ”Fascinerande upplevelser i naturen via kameralinsen”.
Kvällens värdinna är Carola Karell.
Varmt välkomna!

OBS!
Notera att anmälningstiden för föreningens vårresa torsdag 30 maj till Raseborg utgår 23.4.2024!

Ännu finns plats för en handfull medlemmar eller goda vänner och marthor från andra föreningar!
Anmäl er snarast till Iwe Ekström tfn 045 256 7566

Iwe Ekström
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lisbet Nordblad
Ordförande
040 544 2324

Inger Qvist
kassör
045 234 2868

 

Iwe Ekström
sekreterare
045 256 7566
iwe.ekstrom@gmail.com